2 Kasım 2018 Cuma

Cumhuriyet Bayramınız Hayırlı, Uğurlu ve Kademli (Kalıcı-Sürekli ve mutlaka sürdürülebilir) Olsun. "CUMHURİYET FAZİLETTİR, ERDEMDİR CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"-Cumhuriyetçi Demokratlar Hareketi & Ulusal Haber Gazetesi-Ulusal Ajans (ANKARA // İSTANBUL: 29 Ekim 2018 - Pazartesi)

CUMHURİYET FAZİLETTİR, ERDEMDİR
CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR
Türkiye Cumhuriyeti ve TÜRK Milleti, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyetimizin 95. Yılını, onur-gurur ve şükranla kutlamaktadır. Geçen yüzyıldan kalan imparatorlukların çöküşü sonrasında ulus devletler tarih sahnesine çıkarken, Türk Milleti de büyük bir istiklâl savaşı vererek, kendi ulus devleti TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ni dünyanın merkezi coğrafyasında kurma başarısını göstermiştir.
Üç kıtanın merkezinde yer alan “orta dünyada” bir Türk ulus devleti kurulurken, bu topraklarda var olan bin yıllık Türk egemenliği ve buna yol gösteren on bin yıllık Proto-Türk birikimi dikkate alınarak hareket edilmiştir. Kurucu önder Atatürk’ün binlerce cilt tarih kitabı okuması ve geçmişten gelen siyasal birikimi bilerek hareket etmesi üzerine inşa edilmiş olan Türk devleti, özel koşullara dayanılarak tarih sahnesine çıkartılmıştır.
Bu nedenle, TÜRKİYE CUMHURİYETİ kendi jeopolitiğinden gelen özellikleriyle diğer ulus devletlerin hiç birisine benzemeyen, kendine özgü bir Milli modele sahiptir. İçinde bulunduğumuz yeni siyasal konjonktürde bu yüzden, Türkiye’yi yıkmaya, ya da ortadan kaldırmaya yönelik bütün tehlikeli, menfur girişimler, Türk ulusunun haklı tepkileri ve direnişi sayesinde ters yüz olarak geri dönmektedir. Dahili ve harici bedhahlar ile Türk devletinin özel yapısını dikkate almayan emperyalist amaçlı hain işbirlikçilerin “bütün yıkım ve tasfiye” plân, proje ve senaryolarının hepsi bu dönemde akamete uğramış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Kan emici emperyalizmin insanlık düşmanı yıkıcıları, kendilerine yerli ortaklar (dâhili bedhahlar) da buldukları zaman iç ve dış güçlerin birlikte hareket ettikleri ve kendi çıkarları doğrultusunda geliştirdikleri sömürü odaklı projeleri “çok zalimce, haksızca ve hukuksuzca” gerçekleştirmeyi hedefledikleri görülmektedir.
Özellikle, son zamanlarda Türkiye Cumhuriyetine yönelik bir çok saldırı senaryosunu, bir biri ardı sıra uygulama alanına getirmiş bulunmaktadırlar. Buna karşın; Türk halkının her ferdi ile dayanışma şuuru içerisinde gerçekleştirdiği cumhuriyet inkılâbını “Cumhursuz Cumhuriyet” diye karalayan din tüccarları ve siyaset simsarları ile başka emperyal projelere angaje olan alt kimlikçi/bölücü bazı toplum kesimlerinin, Atatürk karşıtlığı doğrultusunda cumhuriyet rejimini karalamak ya da küçümsemek amaçlı olarak çamur atma girişimlerine kalkıştıkları görülmüştür.
Misakı Milli sınırları içerisinde, eli silah tutan bütün Türk vatandaşlarının amansız bir ölüm-kalım (kurtuluş) savaşı vererek kazandığı büyük zaferi küçük düşürmek maksadıyla “Hiç kimsenin Cumhuriyeti”, ya da batı emperyalizminin uzantısı doğrultusunda “Gâvur icadı yabancıların rejimi” gibi, kesinlikle iyi niyetli olmayan art niyetli tanımlamalar ile, Atatürk Cumhuriyetine yönelik bir siyasal muhalefet geliştirilmeye çalışılmıştır.
Ulusal kurtuluş savaşının büyük önderi Atatürk, bizzat “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi; Adalet, hakkaniyet ve fazilet rejimidir”diyerek kendi kurduğu siyasal rejime halkçı ve eşitlikçi bir açıklama getirmiştir. En yoksulundan en zenginine kadar Türk toplumunun içinde vatandaş olarak bulunan herkesi, eşit bir vatandaş olarak gördüğünü her fırsatta ifade eden cumhuriyetimizin kurucu önderinin yaptıkları ve söyledikleri ile ne kadar haklı, ileri görüşlü ve doğru olduğunu, bir yüzyıla yaklaşan tarih diliminde yaşanan olaylar aracılığı ile hem Türk ulusu hem de dünya kamuoyu hayret ve ibretle görmüştür.
Türklerin millet kimliği ile hareket ederek oluşturdukları Kuvayı Milliye mücadelesi, Türk ulusunun tarih sahnesinden silinmesini önlemiş ve bugünün dünya haritasının tam ortasında, merkezinde Türklere hak ettikleri ülkeyi Anadolu toprakları üzerinde vermiştir.
Bugün gelinen noktada, kan emici ve sömürgeci emperyalist güçler, Türklerin elinden vatan topraklarını alabilmek için “menfur amaçları önünde engel olarak gördükleri” Türk Milleti ve Türkiye’deki ulusal cumhuriyet rejimini ortadan kaldırabilmenin çabası içindedirler.
Ancak, Türk ulusu bir asır önce şerefle, şan’la, ıstırap ve kan’la can pahasına kazandığı var olma mücadelesini, bugün de mutlaka ve her şeye rağmen sürdürmeye azimli, imanlı ve her halikârda kararlıdır. Gerekirse, Türk toplumunun en üst düzeyinden en alt kesimine kadar “yeni bir kurtuluş savaşı” bütün kesimlerin katılımı ile yapılabilir. Türk milletinin, özgürlük ve tam bağımsızlık içinde var olma mücadelesinde, cumhuriyetimiz her zaman olduğu gibi gene kimsesizlerle birlikte olacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin içine girmiş olduğu uygarlık yarışında hiçbir emperyal ve insanlık düşmanı güç önünü kesemeyecektir.
Türk ulusu; Atatürk Cumhuriyetinin İnsan Hakları, Adalet Ahlâkı ve Evrensel Hukukun temel ilkeleri doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyi ve ortamında hak ettiği yerini mutlaka alacaktır ve bu mazhariyeti sahiplenip “can ve mal pahasına” behemahal koruyacak ve Milli Devlet düşmanı, Emperyalist amaçlı “yeniden orta çağa dönüş” hırs, ihtiras ve arayışları ile iç ve dış savaşlara ülkeyi sürükleme çabaları Türk halkının direnişleriyle boşa çıkartılacaktır.
CUMHURİYETCİ DEMOKRATLAR HAREKETİ
ULUSAL HABER & ULUSAL AJANS

15 Ağustos 2015 Cumartesi

ULUS’UN GÖZDESİ “ULUSAL HABER” İÇİN BİR ÇAĞRI !...

TÜMER DİYOR Kİ:

ULUS’UN GÖZDESİ
“ULUSAL HABER” 
İÇİN BİR ÇAĞRI !...
Sevgili okurlar, bizler yılların yaşam tecrübesini ve edindiğimiz bilgileri halkımıza iletmek için 1,5 senedir ULUSAL HABER,  internet haber sitemizde 14 sayfa olarak yayın yapmaktayız.
Daha önce kullandığımı domain ULUSAL HABER (zekeriyatumer-blokspot.com.tr) idi. Okurlarımızın bize gösterdikleri ilgi nedeniyle, GOOGLE arama motorunda ilk sayfada, bazen 2.ci, bazen 3. Sırada yer alıyor idik.
Bilahare Domain’imizi ismimizle müsemma olsun diye (aşağıdaki yeni şekliyle) değiştirdik ve ULUSAL HABER ( Ulusalhaber-zekeriyatumer.blokspot.com.tr.) oldu.
Böyle olunca ana sayfamız tekrar arama motoru GOOGLE ‘de arka sıralara düştü.
GOOGLE de ULUSAL HABER Zekeriya Tümer yazınca, GOOGLE nin tüm sayfalarında ilk sırada haber sitemizin bütün sayfaları açılıyor.
Ancak ilk sayfa gözükmüyor.
İlk sayfa’nın  GOOGLE de birinci sayfasına yükselebilmesi için, okurlarımızın GOOGLE’ye girerek ULUSAL HABER yazmalarını ve bu şekilde GOOGLE sayfalarında bizim
“ulusalhaber-zekeriyatumer.blokspot.com.tr” adresini bulmaları ve tıklamaları gerek.
Böylece tekrar GOOGLE de ve bütün, diğer arama motorlarında 1.ci sıraya yükselmemiz mümkün olacaktır.
Facebook taki arkadaşlara müteaddit uyarı ve ricalarımıza rağmen bu şekilde bizlere destek vermelerini maalesef sağlayamadık.
Yazılarımız “ve Gazetemiz çok geniş bir kitle tarafından” okunuyor, beğeniliyor.
Ancak, GOOGLE de ara sayfalar önlerine gelince, o sayfa tıklanıp okunuyor.
Sevgili okurlar, TÜMER DİYOR Kİ sayfamızda yazdıklarım yazılardaki görüşlerim,  maalesef şu anda çıkmış durumda. 2015 in tek adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hâkimiyetini Ahmet Davutoğlu ve AKP üzerinde göstermektedir.
Erken seçime gidildiğinde çok fazla bir değişikliğin olması mümkün değildir. Düşünülenlerin aksi olacaktır. AKP umduğunu bulamayacaktır.
Fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunları fazla düşünmemekte, işi uzatabildiğince uzatmak istemektedir.
Çünkü kendisine yapılan saldırılara karşı o da gereken cevabı vermek istemektedir.
Ülkenin sıkıntılı dönemler içerisine düşmesi maalesef siyasi kadroları fazla ilgilendirmemektedir.
Herkes İktidar olmak peşinde, iktidar olanlarda ellerindeki imkânları kaybetmemek peşinde…
Allah gerçekten ülkem insanının yardımcısı olsun.
Gelecek günlerimiz, çok hayırlara vesile olacak gibi değil.
Hayırlısı diyelim, yapacak bir şey yok.
16.08.2015

27 Aralık 2014 Cumartesi

SİZE; BİZDEN BİR BİR MEKTUP VAR...

Sevgili ve Değerli okurlar,
Hepinize bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz.
WEB Sitemiz & ULUSAL HABER Gazetemiz henüz bir yılını doldurmadı.
Ancak sizlerin sayesinde yaklaşık 20 bin okura ve bir o kadar’da abone’ye ulaştı.
Sayfa okunmaları itibari ile de 70 bini aşkın ziyaretçiyi buldu.
Bu yeterli mi elbette değil.
Henüz okuma alışkanlığını tam kazanamamış bir toplum için bu da büyük başarı sayılır.
Facebook ve Twtter deki arkadaşların büyük desteğini gördük ve görmekteyiz.
Bazı kişiler “ayy valla hiç vakit bulamadım, henüz bakamadım, kusura bakmayın, ilk fırsatta yazılarınızı okuyacağım” dese de, kızmamak gerek.
Zira, ULUSAL HABER’e ulaşıp okuyanlar ise: 
“Bundan böyle sadece ULUSAL HABER okuyacağım. Çünkü çok zengin içeriği, ilkeli kapsamı ve entelektüel yayın politikası ile Ulusal Haber bana yeter” demekteler.   
Keza, Facebook ‘ta saatlerce vakit geçirmek varken, aynı fikir ve düşünceyi paylaşan Ulusal Haber yazarları ne yazıyor diye merak etmek zor olsa gerek.
Haber sitemiz 14 sayfadan ibarettir. Her sayfada bağlantılı linkler vardır.
Daha açık bir ifade ile “Ulusal Haber”den her yere ve her bilgiye ulaşmak, erişmek mümkün, üstelik de çok pratik ve kolaydır.
Her yazının altında paylaşım linkleri ve yorum yeri vardır. Paylaşımlarınızı ve yorumlarınızı bekleriz.
Tekrarlamakta yarar görüyorum. Bizin ulusal kanal dâhil hiçbir kurum ve kuruluşla hukuksal bir ilişkimiz veya bağlantımız yoktur.
ULUSAL HABER, tam bağımsız; Özgür bilim, Adalet, Hakkaniyet ve Hukuktan yana; Ayrıca, kesinlikle objektif ve tarafsızdır.
Bu hizmette gönüllülük esastır. Dolayısıyla Yazarlarımıza hiçbir ücret ödenmemektedir. Onlar kendi istek, irade, fikir, ilim ve arzularına göre ve münhasıran “sorumlulukları kendilerine ait ve raci olmak üzere” yazılarını yazmaktadırlar.
Hiçbir reklam gelirimiz veya sponsor desteğimiz yoktur. Finansımızı kendi güç şartlarımız altında temin ederek okuyucumuza ve Türk Toplumuna hizmet aşkıyla bir-kaç mutfakçı idealistin büyük gayret, fedakârlık ve katkıları ile “bu kutsal görevimizi” yerine getirmekteyiz.
Eski yıl bitmek üzere. Eskiyen eşyanın çöpe atılması gibi eski yılda atılıp gidilecek.
Yeni yıl da 2015 itibari ile ülkemize huzur, adalet’in gelmesi ve bölünmeden, parçalanmadan kardeşçe birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak dileğiyle
Tüm okuyucularımız, Abone ve Ziyaretçilerimizin yeni yıllarını içtenlikle kutlar; Herkese sağlık, huzur, güvenlik, zenginlik ve mutluluklar dileriz.
***
1-Ana sayfanın link’i
zekeriya-tumer.blogspot.com/
2-Güncel Haber-Havadis sayfasının link’i
3-Tümer diyor ki sayfasının link’i
4- Hakkımızda sayfasının link’i
5-Gümrük haber sayfasının link’i
6-Mevzuat sayfasının link’i
7-Yorum-Analiz sayfasının link’i
8-Yaşam sayfasının link’i
9-Yazarlar sayfasının link’i
10-Tanıtım sayfasının link’i
11-Kültür-Sanat sayfasının link’i
12-Foto-Galeri sayfasının link’i
13-Video sayfasının link’i
14-Bir sağlık mucizesi sayfa link’i

31 Ekim 2014 Cuma

GAZETECİ NE DEMEKTİR?... "International Federation of Journalist" VE "ULUSAL HABER"..,

Sevgili okurlar, 
Gazeteci ne demektir?..
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (International Federation of Journalist)’nun Tanımı şöyledir:
“Asli, sürekli ve ücretli işi bir ya da birkaç yazılı veya görsel - işitsel kitle iletişim aracına yazı veya resimle katkıda bulunan, kazancının çoğunu böylece sağlayan kişidir. Gazetelerde ve süreli diğer yayınlarda veya radyo ve televizyondan yayınlamak üzere güncel olayları ve haberleri toplayan, veren, yorumlayan kişidir.”
Gazeteciliğin çeşitli kişilerce değişik yorumları da yapılmıştır.
Yurt ve Dünya gündemine ilişkin olaylardan derlenen bilgileri ‘haberleştirilerek’ gazete, televizyon gibi kitle iletişim araçları’nda yayınlanmasında görev alan kişilere ‘Gazeteci’denilmektedir.
Gazeteci topluma bilgi sunar.
Uğur Mumcu şöyle tarif etmiştir:  
“Gazeteci haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlarına sunan insandır.”
Gazeteci tarafsız ve bağımsız olmalıdır. Bugün öyle mi? Maalesef değil.
Basın birkaç kola ayrılmış ve herkes bir tarafı tutmaya çalışmaktadır.
Devletten, Hükümetten yana olanlar ve olmayanlar olarak kutuplaşmıştır Basın.
Bağımsız ve hür Basın’ı özler olduk.
Biz burada, doğrudan yana ve yapıcı, tutarlı, öz eleştiriler yaparak yayıncılığımızı sergiliyoruz.
Hak ve adaletten yanayız.
Bizim amacımız şudur:
Cumhuriyetin kazanımları, Atatürk ilkeleri ve Türk inkılâbına bilinçle sahip çıkmak; İyi bilgi, doğru-dürüst haber ve objektif-tarafsız yorum okumak;
Milli, manevi, ilmî ve kültürel değerlerimizi ihya etmek; Milletçe maruz kaldığımız asimetrik savaş, bölücülük, ayrımcılık, yolsuzluk, imha, çürütme ve dağıtma tehdidine karşı inançla verilen bir mücadeleyi görmek istiyorsanız; 
Sitemize ücretsiz abone olabilirsiniz.
Bizlerin hiçbir kurum ve kuruluşla hukuki bağımız ve ortaklığımız yoktur.
Biz güç ve desteği siz okurlarımızdan almak istiyoruz.
Okuyunuz & Okutunuz
ULUSAL HABER
iletişim & erişim ve bilişim:
e.MAİL: ulusalhaber1881@gmail.com
e.MAİL: ulusalhaber@hotmail.com

16 Temmuz 2014 Çarşamba

ULUSAL HABER BÜYÜYOR; GÜNDEM YARATIYOR, ETKİLEYİCİ VE BELİRLEYİCİ OLUYOR

ZEKERİYA TÜMER
Sevgili okurlar...
Şubat ayından bu yana dijital kanallar (internet) üzerinden “Ulusal Haber” gazetesi olarak; “Bütün dünyayı kapsayacak biçimde” ve “tüm dünya dillerinde” yayın yapıyoruz.
Hiçbir kurum ve kuruluştan maddi desteğimiz yoktur.
Her hangi bir reklâm gelirimiz de söz konusu değildir.
Kendi imkânlarımız ile toplumu bilinçlendirmek ve bilgi sunmak amacı ile çıktık yola.
Siz okuyucularımızın yoğun ilgisi ile okuyucu sayımız günbegün artmaktadır.
Konuları son derece titizlikle seçiyoruz.
Daha şimdiden bizde yayınlanan haber, bir iki gün sonra medya ve diğer basın kuruluşlarında yer almaya başladı.
Hakkımızda, Gümrük Haber, Mevzuat, Yorum-Analiz, Yaşam, Yazarlar, Tanıtım, Kültür-Sanat, Foto, Video, Tümer Diyor ki, Güncel haber-Havadis sayfalarımız ile okuyucumuza en önemli konuları titizlikle seçerek sunuyoruz.
Ulusal Haber sayfalarında yer alan yazılar, uzman kişiler tarafından kaleme alınmaktadır. Her yazı bir bilgi hazinesidir ve gerçekleri dile getirir. Sitede yayınlanan tüm yazıları okumanızı tavsiye ederiz.
Her sayfayı ziyaret ettiğinizde, sayfaların sağ köşelerinde bağlantılı sitelere ve konulara da ulaşmak mümkündür. Bilhassa, Gümrük Haber ve Mevzuat sayfalarında bunları görebilirsiniz.
Ön sayfamızın sol köşesinde ise; TRANSLATE& ÇEVİRİ  ile sayfalarımızı tüm dünya dillerine çevirerek okuyabilirsiniz.
WEB arşivimize girerek çeşitli ve zengin bilgi ve belgelere ulaşabilirsiniz.
Ulusal Haber güncel bölümünde AA.nın haberlerine ulaşırsınız.
Radyo-Müzik dinleyebilirsiniz.
Slâyttaki haberleri görebilir ve http://www.youtube.com/ daki seçilmiş konuları izleyebilirsiniz.
Okuma alışkanlığı yitirilen bir toplum olduğumuz malum.
Ancak, kulaktan dolma sözlerle gerçekleri görebilmek mümkün değildir. Mutlaka bir şeyleri okumalı ve konuları araştırmalıyız.
Ülkemiz üzerinde son yıllarda büyük oyunlar oynanıyor ve etrafımız ateş çemberi altındadır.
İktidar olabilme hırsı içerisinde olanların, toplumu gerdikleri bilinmektedir.
Çok dikkatle sayfalarımızda yer alan yazıları okuduğunuzda birçok gerçekleri öğrenmiş olacaksınız.
Bizim amacımız, bilgi sunmaktır.
Güncel haberciliği, tüm basın ve medya kuruluşları yapıyor.
Bizim istediğimiz farklı olabilmek. Güncel Haber, Evrensel Araştırma, Milli, bölgesel ve Yerel konuları derinliğine araştırarak, halka gerçekleri gösterebilmek, duyurmak, aydınlatmak, yol göstermek ve geleceğe ışık tutmaktır.  
Siz okurlarımızdan ricamız, bizleri her gün tıklamanız ve her sayfamızı ziyaret etmeniz.
Yazılan yazılar hakkında yorum ve görüşlerinizi yazarsanız seviniriz.
Bizler sizlerin sayesinde daha güçlü olabiliriz. 
Saygılarımızla,
"ULUSAL HABER"

29 Nisan 2014 Salı

Türk Demek: "Türkçe Düşünmek, Türkçe Konuşmak ve Türkçe Yaşamaktır..."

BASINDA VE TELEVİZYON PROGRAMLARINDA SESİ DUYULAN BÜTÜN GAZETECİ VE YAYINCILARA ACİL ÇAĞRI (27.04.2014)‏
SERENDİP ALTINDAL; ORDU MİLLET & ZEKERİYA TÜMER; ULUSAL HABER
Türkiye’de basın-yayın mensuplarına gönderdiğimiz çağrımızı aşağıda sizin de dikkat ve ilginize sunuyoruz. Bu metni ekteki dağıtım listesine yönlendirerek çağrımıza kişi veya kurum olarak katıldığınızı bildirebilirsiniz. Ayrıca, uygun gördüğünüz başka kurum ve kişilere iletmenizi ve etkin bir kampanya gerçekleştirmek için öneriler geliştirmenizi dileriz…
İNGİLTERE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
KIBRIS TÜRK CEMİYETİ
TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ İNGİLTERE
LONDRA CUMHURİYETÇİ KADINLAR
ANADOLU KÜLTÜR MERKEZİ
ANADOLU ARKADAŞLIK GRUBU

*BASINDA VE TELEVİZYON PROGRAMLARINDA SESİ DUYULAN*
*BÜTÜN GAZETECİ VE YAYINCILARA ACİL ÇAĞRI *(27.04.2014)*:*

Aşağıda adı geçen kurumlar olarak sizlere yurt dışından sesleniyoruz. Temsil ettiğimiz üyelerimizin ortak istek ve amacı Cumhuriyetimizin bağımsızlık ve laiklik ilkelerini ve tüm kazanımlarını her türlü tehlikeye karşı savunurken Türkçemize de sahip çıkmaktır.
*Türkçemizde karşılığı olan sözcük ve ifadelerin yerine* yabancı sözcüklerin akıl almaz bir hoyratlıkla, ulu orta kullanılmakta olduğunu izliyoruz “TAPE”, “DİZAYN ETMEK”, “DEŞİFRE ETMEK”, “..nin CEO’su” , “EROZYONA UĞRATMAK”,  “DEZENFORMASYON”, “TEST ETMEK”, “İMPRES ETMEK”, “KOMPONENTLER”, “KUMPAS”, “PROVOKASYON”, gibi sözler...ve *daha daha niceleri* kulaklarımızı tırmalıyor, onurumuza dokunuyor. Üstelik bu tip sözcükler bulaşıcı bir hastalık gibi yayılarak, ne yazık ki Cumhuriyetimizin temel ilkelerini savunan, değer verdiğimiz kişiler tarafından da farkında olmadan kullanılabiliyor.
  Türkçemizin her yaşayan dil gibi yeni sözcüklerle gelişip zenginleşmesi çok doğal bir olgu iken, bu süreç içinde dilimizde *var olan sözcükler ve kavramlar unutulmaya, yok olmaya terk edilmemelidir*! Dilimizde çoğu kez farklı anlam incelikleri olan birkaç seçenek varken yabancı bir sözcük kullanmak dil zenginliğimizi kaybetmek demektir. Bunun yanısıra Türkçenin özel yapısına uymayan ifade bozukluklarına karşı duyarlılığımızı da giderek
kaybetmekteyiz. Dilimizin yozlaşmasının Türk milletinin kişiliğini ve bütünlüğünü tehdit eden önemli etkenlerden biri olduğunu unutmamalıyız.
Topluma her gün hitap ederek örnek olan, etkileyen kişiler olarak sizleri Türkçeyi kullanırken bilinçli ve sorumlu davranmaya, bu konuda titizlik gösteren yazar ve konuşmacılarımızı da birlikte çalıştıkları meslekdaşlarını yönlendirmeye davet ediyoruz. Özellikle televizyon
yayınlarında, alışkanlık edinilmiş bir yabancı sözcüğü söylerken farkına varıp hemen düzeltmek de çok olumlu bir örnek olacaktır.
Ayrıca, bu konuda daha etkin bir kampanya başlatılabilir. Örneğin, gereksiz yere kullanılan yabancı bir sözcük ve Türkçe karşılığı, TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM gibi bir başlık altında, TV program yayınları arasında, ani ve çarpıcı bir haber verir gibi (“flaş haber“ değil) ekrana getirilebilir. Ya da Gazeteler her gün aynı sayfa ve köşede, aynı boyda bir dikdörtgen içinde birer örnek basarak dikkat çekebilirler.
Dükkân tabelalarında, lüks konut ve iş yapılarına verilen isimlerde, her türlü ürün reklamlarında görülen ve işitilen yozlaşma ülkemize bir sömürge görünümü vermektedir. Bu manzara Türk dili ile ilgili kurumların yıllardır olumlu bir etki yapmadıklarını gösteriyor. Bu çağrımızın Türk dili üzerinde çalışan yazarlarımıza ve uzmanlarımıza da ulaşmasını istiyoruz. Onların çabaları sadece kendi yazılarında ve belli çevrelerde kalmamalı, doğrudan topluma yönelmeli. Bir araya gelip bu soruna eğilmelerini, basın-yayına ve halkımıza eğitici, yol gösterici etkin bir program geliştirmelerini arzu ediyoruz.
Günlük hayatta ve güncel basın-yayında izlenen bazi örnekleri içeren, ve öncelikle kendimize hatırlatma olarak derlenmiş bir listeyi ekte sizlere de sunuyoruz. Eksikleri ve yanlışları olsa da, bizlerden bir katkı, bir başlangıç olmasını dileriz.
Çağrımızı olumlu karşılayacağınızı ve uygulayacağınızı ümit ediyoruz.
İNGİLTERE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ yonetim@ataturk.og.uk,
KIBRIS TÜRK CEMİYETİ kibristc@btclick.com
TÜRKİYE GENÇLİK BİRLİĞİ İNGİLTERE tgb.ingiltere@gmail.com
LONDRA CUMHURİYETÇİ KADINLAR solmaozgur@hotmail.com
ANADOLU KÜLTÜR MERKEZİ hayrettin_aydin@yahoo.com
ANADOLU ARKADAŞLIK GR m.mersinoglu@btinternet.com
ULUSAL HABER & ZEKERİYA TÜMER tumer45@gmail.com
www.ataturk.org.uk

10 Şubat 2014 Pazartesi

Sitemizin isminin "Ulusal" olması nedeniyle bizim bazı yerlerle ilişkimiz olup olmadığı soruluyor.

AYDINLATMA!...
Sitemizin isminin Ulusal olması nedeniyle bizim bazı yerlerle ilişkimiz olup olmadığı soruluyor.
Bu nedenle açıklayıcı bilgi vermek lüzumunu hissettik.
Bizim hiçbir kurum ve kuruluşla bir ilişkimiz yoktur.
Ulusal TV. Ulusal Gazeteler vardır. Onlar ayrı kurumdur.
Daha önce bizim Ulusal Haber diye bir gazetemiz vardı. 
Ekonomik sıkıntı nedeniyle kapandı.
Burada, İnternet’e  aynı ismi ve kendi şahsi ismimi kullanarak  habercilik yapmak istedik.
Mesleksel haberler ve yorumların yanında güncel konular ve bilgileri de okurlarımıza aktarmak ve bilgilendirmek amacımız.
Bizim Ulusal TV. Dâhil hiçbir kimseyle ilişkimiz ve hukuksal bir bağımız yoktur.
İki Mesleğimiz var. 
Gümrük Müşavirliği ve Gazetecilik.
Gümrük teşkilatından emekli olduk ve Gümrük Müşavirliği hizmeti vermekteyiz.
Gümrük mevzuat yönünden çok geniştir. Bu mesleği icra edenlerin çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Mevzuatın genişliği birçok sorunları da beraberinde getirmektedir.
İşte biz burada Gazetecilik yönümüzü devreye sokarak, sorunlar ve çözümlerini bu sitede dile getirmek istemekteyiz.
Elbette bunun yanında memleketimizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal konulara da değinmek istemekteyiz.
Mümkün olduğunca yapıcı ve öz eleştiriler yaparak gerçekleri dile getirmeye çalışacağız.
Devlet bizim devletimizdir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sosyal, Demokrat bir Hukuk devletidir. Halkın egemenlik gücü ön plandadır.
 Ulusal egemenliğin en önemli göstergelerinden biri meclis ve onu oluşturan demokratik seçimlerdir. Uluslar bu sayede kendi egemenliklerini oluşturabilirler.
Siyasi Partileri ve devleti idare eden İktidar Partisini beğenmeyebilirsin.
Halk seçim sandığına gittiğinde tercihini yapar ve en fazla oy alan siyasi parti iktidara gelir.
İktidar olan Parti elindeki yetkileri elbette Hukukun ve Kanunların kendisine verdiği yetki çerçevesinde kullanmak zorundadır.
Bunun dışına çıkan yöneticiler elbette uyarılacak ve yanlışları dile getirilecektir.
Ancak, Basın ve Yayın organları, yıkıcı olmayıp yapıcı ve gerçeklerden uzaklaşmadan, yalan haber yapmadan gereken uyarı ve eleştirilerini yapmak zorundadır.
Her ne olursa olsun, bu ülke bizim ve bu siyasi partiler ve yöneticilerde bizim halkımızdır.
Biz bu düşünceden yola çıktık. Yıkıcı değil yapıcı olmak ve yol göstermek amacımız.
Yanlışları dile getirmek ve uyarmak, yol göstermek.
Ülkemizin her zaman birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır.
İktidarların her zaman görevleri ağırdır. Yanlış yapan iktidarlara halk mutlaka sandıkta gereken cevabı verir.
Sokaklar savaş alanına dönmemelidir.
Fikirler açık açık söylenmeli ve fikirler yasaklanmamalıdır.
Fikirler, düşünceler kavga edilmeden tartışılırsa doğru bulunur ve uygulanır.
Dünyanın en güzel toprağına sahip olan ülkemizi batırmak değil, muasır medeniyetlerin seviyesine çıkarmak için mücadele etmeliyiz.
Bu dünya kimseye baki değildir.
Mustafa Kemal Atatürk ne demiş. “ Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” Yani sonsuza kadar yaşayacaktır.
Bizler ve gelecek neslimiz Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatmanın mücadelesini yapmak mecburiyetindedir.
Zekeriya Tümer. 
ULUSAL HABER & ULUSAL AJANS
İstanbul, 08.02.2014